Projekt Uniwersalny Program Profilaktyki Pozytywnej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr32 w Opolu

W miesiącu listopadzie Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA realizuje działania z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnej i innych zachowań ryzykownych skierowanych do społeczności szkolnych.

Program opiera się na koncepcji profilaktyki pozytywnych, wzmacniających potencjał i zasoby rozwoju jednostek  i całych zbiorowości szkolnych.

W dniu 15. 10. 2018 r.zorganizowano zajęcia o charakterze warsztatowo - wykładowym dla rodziców pt. „Rodzic przewodnikiem życiowym”.

W dniu 5. 11. 2018 r. zaplanowano warsztaty dla uczniów pt. „Potencjał jest w nas”.

Celem jest:

  • wzrost poczucia własnej wartości i samodzielności,
  • wzrost umiejętności efektywnego radzenia sobie z własnymi problemami emocjonalnymi,
  • zwiększenie zdolności do racjonalnego decydowania w przyszłości o sobie,
  • zwiększenie wiedzy na tematy związane z profilaktyką, pogłębianie wiedzy na temat zrozumienia samego siebie, własnych zachowań i uczuć, postaw i kontaktów międzyludzkich,
  • wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za własne życie i los innych.

 

Opublikował: Joanna Moszner
Data publikacji: 04-11-2018 00:18
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry