Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/ 2024

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4 września 2023 r.
 2. Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania 8 grudnia 2023 r.
 3. Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej śródrocznej ocenie zachowania 22 grudnia 2023 r.
 4. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 r. - 1 stycznia 2024 r.
 5. Klasyfikacja śródroczna - zebranie rady pedagogicznej 12 stycznia 2024 r.
 6. Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2024 r.
 7. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
 8. Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania 17 maja 2024 r.
 9. Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej rocznej ocenie zachowania 29 maja 2024 r.
 10. Klasyfikacja roczna - zebranie rady pedagogicznej 14 czerwca 2024 r.
 11. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2024 r.
 12. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne:

2 stycznia 2024 r.

29, 30 kwietnia 2024 r.

2, 31 maja 2024 r.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry