Nasi nauczyciele

 • mgr Alicja Jaszcza - Filologia polska, Historia, Bibliotekoznawstwo, Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • mgr Magda Rembiś - Filologia angielska (specjalność tłumaczeniowa), Studium przekładu
 • mgr Gabriela Grzesik - Wychowanie przedszkolne, Pedagogika wczesnoszkolna, Teologia - specjalność nauczycielska, Wychowanie do życia w rodzinie, Język niemiecki
 • mgr Helena Kowol - Filologia germańska
 • mgr Joanna Moszner - Matematyka, Informatyka, Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych, Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Zarządzanie oświatą
 • mgr Dorota Pindera - Kształcenie zintegrowane, Terapia pedagogiczna
 • mgr Joanna Pobierowska - Wychowanie fizyczne, Gimnastyka korekcyjna
 • mgr Agnieszka Reuss - Hennek - Pedagogika kulturalno - oświatowa, Pedagogika wczesnoszkolna, Wychowanie fizyczna, Terapia pedagogiczna
 • mgr Małgorzata Kolanko - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, Terapia pedagogiczna, Nauki o rodzinie, Tyflopedagogika, Oligofrenopedagogika, Resocjalizacja z socjoterapią
 • mgr Janusz Mikurenda - Technika, Plastyka
 • ks. Edmund Sachta - Religia
 • mgr Anna Wicherska - Rataj
 • mgr Małgorzata Topolnicka
 • mgr Irena Libawska
Opublikował: Barbara Ottenbreit
Data publikacji: 03-07-2018 19:32
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry