Nauka pływania

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu od 2006 roku realizuje projekt dotyczący nauki pływania dla klas trzecich z opolskich szkół podstawowych.

PROGRAM NAUCZANIA
NAUCZANIE PŁYWANIA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA OPOLA
w roku szkolnym 2020/2021

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

a. Nauka pływania prowadzona będzie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu we wszystkich szkołach podstawowych miasta Opola na półrocznych kursach (zgodnie z organizacją roku szkolnego).
b. Zajęcia będą prowadzone w godzinach nauki szkolnej.
c. Każda grupa ma jedne w ciągu tygodnia zajęcia w wodzie trwające jedną godzinę lekcyjną. Na jednej godzinie szkolić się będą 3-4 grupy uczniów naraz.
d. Grupy z poszczególnych szkół są przywożone na basen pod opieką swojego nauczyciela wf-u, który nie tylko opiekuje się uczniami w szatni, ale bierze też aktywny udział w szkoleniu swojej grupy.
e. Szkolenie jest prowadzone pod kierunkiem pływania, w 3-4 grupach naraz.
f. Nabór do poszczególnych grup prowadzony jest w szkołach a plan zajęć pływackich opracowywany jest przez MOS.
g. Liczebność każdej szkolonej grupy wynosi do 15 uczestników na prowadzącego, czyli naraz w basenie nie powinno się szkolić więcej niż 45 osób ze wszystkich szkół.
h. Za frekwencję na zajęciach oraz dostarczenie listy dzieci odpowiedzialni będą szkolni nauczyciele wf-u opiekujący się grupą.

II. UŻYTKOWNICY PROGRAMU

a. Uczniowie klas III szkół podstawowych w Opolu.
b. Ze względu na ograniczone możliwości bazowe, każdy uczestnik ma prawo udziału tylko w jednym kursie nauki podstawowej, aby nie zabierać takiej możliwości innym.
c. Najbardziej uzdolnieni i chętni będą mieli ewentualnie okazję kontynuowania doskonalenia pływania na zajęciach prowadzonych w następnym roku przez PSP-5 i UKS „5 plus 1 Opole”.

III. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI

a. Szkolenie prowadzone będzie na dużym basenie (cały basen) pływalni szkolnej PSP-5 w Opolu przy ul. Mjr Hubala, na pływalni „Akwarium” oraz pływalni „Wodna Nuta”.
b. Pływalnie posiadają wystarczające wyposażenie sprzętowe do prowadzenia nauki.
c. Jedynym wyposażeniem, w jakie rodzice muszą wyposażyć swe pociechy to stroje pływackie, czepki i klapki.

IV. CELE EDUKACYJNE

a. Wszechstronny rozwój fizyczny, hartowanie organizmu wzmocnienie zdrowia.
b. Edukacja przez sport, kształtowanie zamiłowania do sportu uczniów.
c. Udostępnienie możliwości fachowej i bezpłatnej nauki pływania, prowadzonej przez trenerów pływania, wszystkim dzieciom z Opola.
d. Zwiększenie bezpieczeństwa na opolskich akwenach wodnych wśród młodzieży szkolnej poprzez  masową naukę pływania.
e. Wypracowanie optymalnego modelu masowego szkolenia pływania w mieście.

V. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

1. Postaw
a. Świadoma postawa aktywnego spędzania wolnego czasu, dbałości o zdrowie i przestrzegania zasad higieny osobistej.
b. Umiejętność samooceny poziomu sprawności fizycznej w środowisku wodnym.
c. Kształtowanie odwagi, wytrwałości, szybkości i siły w zajęciach w wodzie, oraz współzawodnictwie sportowym.

2. Wiadomości
a. Opanowanie podstawowego zakresu wiadomości dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas zajęć na basenie i pobytu na akwenach wodnych.
b. Opanowanie wiedzy dotyczącej hartowania organizmu i wpływu sportu pływackiego na zdrowie człowieka.

3. Umiejętności
a. Umiejętność pływania przynajmniej jednym sportowym stylem dystansu 25 m (jeden basen).
b. Opanowanie podstaw sportowych styli kraula na piersiach i na grzbiecie a w wyjątkowych przypadkach trzeciego – stylu klasycznego.

VI. TREŚCI NAUCZANIA

a. Ćwiczenia oswajające ze środowiskiem wodnym, a w szczególności proste ruchy i przemieszczenia w wodzie, zanurzenie pod wodę, leżenie i wypływanie na powierzchnię wody, wydechy do wody, poślizgi na piersiach i plecach.
b. Gry i zabawy w wodzie, skoki do wody z brzegu basenu na nogi. Gry i zabawy w wodzie wynikają z konkretnych treści lekcyjnych.
c. Nauka sportowych styli pływania obejmująca pracę nóg, rąk, koordynację pracy rąk z oddechem, oraz pełną koordynację ruchów w kraulu na piersiach i na grzbiecie.
d. Nauka skoków na głowę.

VII. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

a. Zajęcia praktyczne w formie lekcji szkoleniowych.
b. Zawody pokazowe „Pierwszy Start” lub inne na koniec szkolenia.
c. Testy i sprawdziany praktyczne w trakcie procesu nauczania.
d. Krótkie szkolenia teoretyczne na początku zajęć praktycznych.

VIII. EFEKTY PROGRAMU

a. Umiejętność pływania.
b. Masowy udział dzieci w zawodach pokazowych „Pierwszy start”
c. Hartowanie organizmu i wzmocnienie zdrowia uczniów.
d. Wzrost zainteresowania sportem pływackim wśród dzieci i rodziców.

IX. EWALUACJA WEWNĘTRZNA

a. Systematyczne stosowanie testów kontrolnych po zakończeniu nauki każdego oddzielnego elementu szkolenia.
b. Organizacja zawodów sportowych z udziałem wszystkich dzieci „Pierwszy Start” lub innych na koniec oraz w trakcie szkolenia.

Opublikował: Joanna Moszner
Data publikacji: 30-05-2021 18:22
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry