Schemat organizacyjny szkoły

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZKOŁY

 

Wejście do szkoły, rozpoczynanie zajęć.

Klasy I-III rozpoczynają lekcje o godzinie 7.50

Dzieci z klas I-III przychodzą do szkoły ok.7.45 i gromadzą się w swoich salach, gdzie pełnią dyżur nauczyciele rozpoczynający lekcje w danej klasie.                                                                              

Także na korytarzu szkolnym dyżuruje nauczyciel od godziny 7.45

 

Klasa I wchodzi wejściem głównym, przy którym rodzic przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi dyżurnemu.

Klasa II i III wchodzi od strony boiska. Uczniowie tych klas samodzielnie przechodzą do swoich sal zachowując wymagany odstęp.

 

Klasy IV-VI rozpoczynają lekcje o godzinie 8.10.                                                                     

Przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o 8.00. Uczniowie, którzy do szkoły dowożeni są razem z młodszym rodzeństwem oczekują na swoje lekcje na korytarzu szkolnym przestrzegając obowiązku zakrycia ust i nosa maską lub jej odpowiednikiem i zachowania odległości od drugiej osoby.

 

Klasy IV i V wchodzą wejściem od boiska, a klasa VI wejściem głównym.

Uczniowie samodzielnie przechodzą do swoich klas zachowując wymagany odstęp.

Przy wejściu do szkoły wszyscy uczniowie zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.

 

W najbliższym czasie uczniowie z klas I - VI nie będą korzystać z szafek na ubrania, dlatego nie jest wymagana zmiana obuwia, a wierzchnie okrycie wieszać będą na swoim krześle.                                             

W najbliższym czasie nie jest też wymagane posiadanie przez uczniów worka ze strojem gimnastycznym.

 

Strefy spędzania przerw

Klasy I-III wychodzą na przerwę zgodnie z decyzją nauczyciela prowadzącego daną lekcję.

Klasa zajmuje rotacyjnie plac zabaw lub „teren zielony” lub jedną z dwóch wydzielonych części boiska.

Klasy starsze IV i V plac zabaw lub „teren zielony”, klasa VI boisko.

W razie niepogody korzystamy z korytarza rotacyjnie to znaczy w klasach I - III zgodnie

z ustaleniami nauczycieli, a w klasach starszych naprzemiennie jedna przerwa w sali, druga na korytarzu szkolnym.

 

Spożywaniem śniadań w klasach I-III regulują wychowawcy. Uczniowie pozostają wtedy
w swoich ławkach.

Uczniowie starsi spożywają śniadanie w czasie przerwy zachowując zasady higieny
i bezpieczeństwa, a nauczyciel prowadzący lekcje tak reguluje czasem, aby to uczniom umożliwić.

W przestrzeni wspólnej (korytarz, toalety, klatka schodowa) uczniowie  zakrywają nos i usta.

Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć swoje dzieci w maseczki lub ich odpowiedniki.

 

Opuszczanie szkoły

Po zakończeniu lekcji uczniowie, którzy mogą samodzielnie opuścić szkołę bezzwłocznie wychodzą z niej, a pozostali pod opieką nauczyciela czekają na rodzica lub przeprowadzani są do świetlicy z zachowaniem dystansu.   

Do świetlicy uczęszczają dzieci klas I –III.

Rozkład lekcji i przerw od 1 września 2020r.

 

Numer lekcji

Klasy I - III

Klasy IV-VI

1.

7.50 - 8.35

8.10 – 8.55

2.

8.45 - 9.30

9.05 – 9.50

3.

9.40 - 10.25

10.00 – 10.45

4.

10.35 – 11.20

10.55 – 11.40

5.

11.30 – 12.15

11.50 – 12.35

 

Duża przerwa

15 minut

Duża przerwa

15 minut

6.

12.30 – 13.15

12.50 – 13.35

7.

13.25 – 14.10

13.45 – 14.30

8.

14.15 – 15.00

14.35 – 15.20

 

Wersje do wydruku

DOCXSchematOrganizacyjny.docx (14,44KB)

PDFSchematOrganizacyjny.pdf (106,55KB)

 

 
 
Opublikował: Krystyna Borecka
Data publikacji: 28-08-2020 17:11
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry