Konsultacje dla uczniów

Szanowni Państwo!

Od 1 czerwca  w szkole zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów klasy I – VI potrzebujących wsparcia w zakresie poszczególnych przedmiotów. Zajęcia będą odbywać się zgodnie ze ściśle określonymi zasadami bezpieczeństwa. Ze względu na możliwości lokalowe szkoły jednorazowo w konsultacjach grupowych będzie mogło wziąć udział do 7 uczniów.

Aby uczeń mógł wziąć udział w konsultacjach należy zapoznać się z procedurami (umieszczone poniżej), a następnie wypełnić oświadczenie (umieszczone poniżej) i przesłać na adres w formie zdjęcia lub skanu do 28. 05.2020r. (czwartek)  do godz. 13.

W dniu pierwszych konsultacji należy dostarczyć do szkoły wersję papierową oświadczenia. Oświadczenie składane jest jednorazowo i musi zostać podpisane przez obojga rodziców.

Następnie poprzez Teams należy zgłosić nauczycielowi przedmiotu chęć uczestnictwa w konsultacjach oraz wyszczególnić konkretne zagadnienia do wyjaśnienia, ewentualnie wskazać problematyczny temat do omówienia. Pozwoli to zaplanować zajęcia tak, by wszyscy potrzebujący wsparcia uczniowie, mogli z nich skorzystać.  

Po zebraniu oświadczeń i zgłoszeń  nauczyciel przedmiotu  poinformuje Państwa o właściwym terminie konsultacji zgodnie z planem ułożonym przez dyrektora szkoły.

Jednocześnie przypominam, że możliwość uczestniczenia w konsultacjach nie powoduje żadnych zmian w dotychczasowym sposobie zdalnego nauczania. Konsultacje będą odbywać się w godzinach popołudniowych i dotyczyć będą tylko zagadnień zgłoszonych nauczycielowi przedmiotu.

DEKLARACJA/ OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 32 W OPOLU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ W FORMIE KONSULTACJI

do pobrania .docx:  DOCXdeklaracja.docx (17,53KB)
do pobrania .pdf:  PDFdeklaracja.pdf (89,11KB)
 
 
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu
w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć dla uczniów w formie konsultacji oraz rewalidacji indywidualnej.
 
do pobrania .docx:  DOCXprocedury.docx (25,67KB)
do pobrania .pdf:  PDFprocedury.pdf (177,04KB)
 

 

 

 

 

 

 

Opublikował: Krystyna Borecka
Data publikacji: 26-05-2020 17:39
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry