Organizacja nauczania na odległość

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 W OPOLU

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od poniedziałku 30 marca 2020r. zmieniamy system kontaktowania się z Państwem i uczniami w ramach nauczania na odległość.

Do podjęcia tej decyzji skłoniły nas nowe wytyczne MEN, a także rozpoznanie  w sprawie dostępności  uczniów do sprzętu komputerowego, preferowanych przez Państwa sposobów kontaktowania się i doświadczenia nabyte  od początku okresu zawieszenia zajęć.

Dla każdej klasy została założona skrzynka e-mailowa, na którą raz w tygodniu zostaną wysłane zadania z podziałem na jednostki lekcyjne. Po raz pierwszy w poniedziałek 30 marca.

Adresy i kody do skrzynek przekażą wszystkim Państwu wychowawcy, a instrukcja  korzystania z klasowej skrzynki e-mailowej  jest następująca:

  1. Wejdź na stronę https://www.netmark.pl/
  2. W prawym górnym rogu ekranu wybierz przycisk "POCZTA"
  3. W panelu logowania wpisz e-mail swojej klasy i hasło otrzymane od wychowawcy.
  4. Zatwierdź przyciskiem "Login"

SKRZYNKI KLASOWE SŁUŻĄ TYLKO DO ODBIERANIA  WIADOMOŚCI OD NAUCZYCIELI. KORESPONDENCJĘ Z NAUCZYCIELEM PROWADZIMY WYŁĄCZNIE POPRZEZ WŁASNY ADRES  EMAILOWY NA ADRES EMAILOWY NAUCZYCIELA.

 

Wychowawcy klas IV - VI prześlą Państwu również plan lekcji, który pomoże  w realizacji zakresu treści nauczania  z poszczególnych przedmiotów w ciągu tygodnia, natomiast wychowawcy klas I – III przekażą Państwu  materiał do pracy na poszczególne dni.

W przesłanym materiale nauczyciele przedmiotów określą, które zadania są obowiązkowe (będą podlegały ocenie, zaliczeniu), a które są dodatkowe dla chętnych.

Nauczyciele wskażą także, które prace należy wysłać, a które zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Wszystkie materiały wyznaczone przez nauczycieli do odesłania należy wysyłać jako załącznik tekstowy lub skan. PROSZĘ NIE PRZESYŁAĆ ZDJĘĆ- prowadzi to do przepełnienia skrzynek e-mailowych.

Postępy ucznia śledzić można przez e-dziennik. Oceny wystawione podczas zdalnego nauczania będą miały kolor zielony z opisem „zdalne nauczanie”.

 

Bardzo Państwa proszę o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Szczególnie proszę o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu   i nie kontaktowały się z innymi osobami. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.

 Służymy Państwu pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie oprócz weekendów  poprzez:

- dziennik elektroniczny (zachęcam rodziców, którzy jeszcze tego nie zrobili do założenia konta na  e-dzienniku); instrukcja założenia znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „informacje dla rodziców”

- służbowe skrzynki e-mailowe nauczycieli (adresy jak wyżej)

-  smsy lub komunikatory internetowe jeśli taki sposób porozumiewania się przyjęto między rodzicami a wychowawcą w danej klasie.

Kontakt z dyrektorem szkoły:

lub telefonicznie 77 45 70 865 w godzinach 9.00-15.00

Uprzejmie proszę o zgłaszanie swoich uwag do wychowawców, nauczycieli przedmiotów lub dyrektora szkoły.

Wszystkie obiekty szkolne (szkoła, boisko, plac zabaw, teren zielony wokół szkoły)

są zamknięte dla osób postronnych. Pracownicy administracji i obsługi codziennie  pełnią         w szkole tylko niezbędne dyżury od 7.00-15.00. Konieczność przyjścia do szkoły (wyłącznie w bardzo ważnej sprawie!) proszę wcześniej zgłosić  telefonicznie: 77 45 70 865.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

                                                                      Z poważaniem

                                                                   Barbara Ottenbreit

 

Opublikował: Krystyna Borecka
Data publikacji: 25-03-2020 20:38
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry