Kalendarz imprez i uroczystości 2021/ 2022

WYDARZENIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/ 2022 z pasowaniem uczniów klasy pierwszej 1. 9. 2021 r. Gabriela Grzesik, wychowawcy
Otrzęsiny klasy czwartej 30. 9. 2021 r. Alicja Jaszcza, Magda Rembiś
Święto Odzyskania Niepodległości Projekt szkolny realizowany od 2. - 11. 11. 2021 r. Koordynator Alicja Jaszcza
Wigilie klasowe 22. 12. 2021 r. Wychowawcy
Dzień Babci i Dziadka Prezentacja przez aplikację Teams lub stronę internetową szkoły 20. - 21. 1. 2022 r. Wychowawcy klas I - III
Pasowanie na czytelnika 23. 2. 2022 r. Alicja Jaszcza
Dzień Otwarty Szkoły Do ustalenia w zależności od sytuacji epidemicznej Nauczyciele klas I - III
Święta Majowe Tematyka realizowana na lekcjach wychowawczych i zajęciach edukacji wczesnoszkolnej od 20. - 27. 4. 2022 r. Wychowawcy
Dzień Sportu Szkolnego 1. 6. 2022 r. Joanna Pobierowska
Dzień Języków Obcych Maj 2022 r. do ustalenia

W klasach I - III Gabriela Grzesik i Iwona Bednarek

W klasach IV - VI Magda Rembiś i Patrycja Henke

Zakończenie pierwszego etapu edukacji Przedostatni tydzień roku szkolnego Agnieszka Reuss - Hennek
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2022 r. Magda Rembiś


Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry