Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/ 2022

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2021 r.
 2. Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania 20 grudnia 2021 r.
 3. Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej śródrocznej ocenie zachowania 10 stycznia 2022 r.
 4. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r. - 2 stycznia 2022 r.
 5. Klasyfikacja śródroczna - zebranie rady pedagogicznej 24 stycznia 2022 r.
 6. Ferie zimowe 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.
 7. Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022 r.
 8. Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania 23 maja 2022 r.
 9. Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej rocznej ocenie zachowania 6 czerwca 2022 r.
 10. Klasyfikacja roczna - zebranie rady pedagogicznej 20 czerwca 2022 r.
 11. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach 24 czerwca 2022 r.
 12. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne:

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

4 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry