Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

  1.  

Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania  lub o groźbie nieklasyfikowania

7 grudnia 2020r.

  1.  

Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie z zajęć edukacyjnych |
i o przewidywanej śródrocznej ocenie zachowania

14 grudnia 2020r.

4. 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

5.

Klasyfikacja śródroczna (zebranie rady pedagogicznej)

14 stycznia 2021r.

6. 

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021r.

8.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania  lub
o groźbie nieklasyfikowania

17 maja 2021r.

9.

Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych |
i o przewidywanej rocznej ocenie zachowania

24 maja 2021r.

10.

Klasyfikacja roczna  (zebranie rady pedagogicznej)

21 czerwca 2021r.

11.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca 2021 r.

12.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne:

2 listopada 2020r; 29, 30 kwietnia, 4 maja, 4 czerwca 2021r.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami

Zebrania

Konsultacje

IX , XII, II

XI (3-6 listopada 2020 r.)

IV (12-16 kwietnia 2021r.)

 Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry