Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/ 2023

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2022 r.
 2. Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania 22 grudnia 2022 r.
 3. Powiadomienie rodziców o przewidywanej śródrocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej śródrocznej ocenie zachowania 13 stycznia 2023 r.
 4. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 r. - 2 stycznia 2023 r.
 5. Klasyfikacja śródroczna - zebranie rady pedagogicznej 27 stycznia 2023 r.
 6. Ferie zimowe 13 - 26 lutego 2023 r.
 7. Wiosenna przerwa świąteczna 6 - 12 kwietnia 2023 r.
 8. Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania lub o groźbie nieklasyfikowania 19 maja 2023 r.
 9. Powiadomienie rodziców o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej rocznej ocenie zachowania 2 czerwca 2023 r.
 10. Klasyfikacja roczna - zebranie rady pedagogicznej 16 czerwca 2023 r.
 11. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach 23 czerwca 2023 r.
 12. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne:

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową.Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry