• Wakacje!

  Dzisiaj zakończyliśmy rok szkolny 2019/20 i rozpoczęliśmy zasłużone WAKACJE!

 • Dzień wolny od zajęć

  Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego  2019/2020 dzień 12 czerwca 2020r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  W tym dniu nie odbędą się zajęcia  on-line oraz nie będzie przekazywany materiał edukacyjny do pracy samodzielnej.

 • Dzień Dziecka

  1 czerwca obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jest to dzień, w którym szczególnie pamiętamy o prawach dziecka. Są one zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Deklaracji praw dziecka. O ich przestrzeganie dba Rzecznik Praw Dziecka. Wśród  praw tych jest m.in. prawo do miłości i szacunku, prywatności, radości, niewiedzy, niepowodzenia i łez, prawo do zabawy i nauki, wyrażania własnych myśli i uczuć, prawo do przeciwstawianiu się złu.

 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

  Zasady korzystania  z biblioteki szkolnej w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii koronawirusa

 • Konsultacje dla uczniów

  Od 1 czerwca  w szkole zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów klasy I – VI potrzebujących wsparcia w zakresie poszczególnych przedmiotów. Zajęcia będą odbywać się zgodnie ze ściśle określonymi zasadami bezpieczeństwa. Ze względu na możliwości lokalowe szkoły jednorazowo w konsultacjach grupowych będzie mogło wziąć udział do 7 uczniów.

  Aby uczeń mógł wziąć udział w konsultacjach należy zapoznać się z procedurami (umieszczone poniżej), a następnie wypełnić oświadczenie (umieszczone poniżej) i przesłać na adres sekretariat@psp32opole.eu w formie zdjęcia lub skanu do 28. 05.2020r. (czwartek)  do godz. 13.

  W dniu pierwszych konsultacji należy dostarczyć do szkoły wersję papierową oświadczenia. Oświadczenie składane jest jednorazowo i musi zostać podpisane przez obojga rodziców.

  Następnie poprzez Teams należy zgłosić nauczycielowi przedmiotu chęć uczestnictwa                        w konsultacjach oraz wyszczególnić konkretne zagadnienia do wyjaśnienia ewentualnie wskazać problematyczny temat do omówienia. Pozwoli to zaplanować zajęcia tak, by wszyscy potrzebujący wsparcia uczniowie, mogli z nich skorzystać.  

  Po zebraniu oświadczeń i zgłoszeń  nauczyciel przedmiotu  poinformuje Państwa o właściwym terminie konsultacji zgodnie z planem ułożonym przez dyrektora szkoły.

  Jednocześnie przypominam, że możliwość uczestniczenia w konsultacjach nie powoduje żadnych zmian w dotychczasowym sposobie zdalnego nauczania. Konsultacje będą odbywać się w godzinach popołudniowych i dotyczyć będą tylko zagadnień zgłoszonych nauczycielowi przedmiotu.

   

 • Klasa I r.szk. 2020/21

  Lista kandydatów przyjętych do klasy I, zamieszkałych poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 32 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Opolu.

Więcej aktualności
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry