Nasi nauczyciele

Rok szkolny 2022/ 2023

Nauczyciel   

Rodzaj prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2022/2023

Barbara Ottenbreit

Dyrektor szkoły

Muzyka

Świetlica

Joanna Moszner

Matematyka

Edukacja informatyczna

Informatyka

Koło matematyczne

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze matematyka

Gabriela Grzesik

Edukacja wczesnoszkolna

Religia

Wychowawczyni klasy II

Rzecznik Praw Ucznia

 

Patrycja Henke

 

Język mniejszości narodowej - niemiecki

Historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

Wychowawczyni klasy IV

Świetlica

Alicja Jaszcza

Język polski

Historia

Biblioteka szkolna

Zespół dydaktyczno - wyrównawczy język polski

Wychowawczyni klasy V

Zajęcia wspomagające język polski

Zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców

Małgorzata Kolanko

Pedagog

WDŻ

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Iwona Bednarek

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel wspomagający

Świetlica

Edyta Krawczyk

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia wyrównawcze I - III

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne I - III

Wychowawczyni klasy III

Bożena Krzemienowska

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rozwijające kreatywność

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciel wspomagający

Janusz Mikurenda

Plastyka

Technika

Joanna Pobierowska

Wychowanie fizyczne

SKS

Świetlica

Wychowawczyni klasy VI

Gimnastyka korekcyjna

Magda Rembiś

Język angielski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Agnieszka Reuss-Hennek

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia logiczno - matematyczne

Świetlica

Wychowawczyni klasy I

Koordynator projektu „Tłumaczymy żywioły”

Irena Świec

Przyroda

Biologia

Geografia

Świetlica

Koło robotyka i programowanie

Anna Wicherska - Rataj

Logopedia

Małgorzata Topolnicka

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Agata Wojczyszyn

Zajęcia rewalidacyjne

Psycholog

Joanna Sowińska

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciel wspomagający

 

Opublikował: Krystyna Borecka
Data publikacji: 10-11-2020 17:32
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie

Do góry